Home

Kansen creëren en bieden voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een Wajong of mensen die in het doelgroepenregister zijn opgenomen, langdurig werklozen of nieuwkomers. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.