Jobcoaching

Gewoon Anders Doen heeft jobcoaches die begeleiding bieden aan mensen met een (grote) afstand
tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen of nieuwkomers.
Samen met hen wordt er op zoek gegaan naar een passende baan. Waarbij we uitgaan van wat
iemand kan en wat haalbaar is. Daarnaast brengt de jobcoach bij re-integratie de arbeid
belemmerende problemen in beeld, adviseert de betrokkenen (werknemer/werkgever/collega’s)
over mogelijke interventies en stelt samen met de werknemer heldere doelen vast.

Er wordt op een persoonlijke manier gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten
die de werknemer nodig heeft bij het vinden en behouden van een passende baan. De jobcoach
biedt coaching on the job en observeert het functioneren en de dynamiek op de werkplek. Hoe gaat
iemand om met collega’s, de leidinggevende en eventuele klanten van een bedrijf. Dit wordt met de
werknemer en de betrokkenen geëvalueerd zodat de werknemer ook leert om naar zichzelf, zijn
eigen gedrag en zijn eigen ontwikkeling te kijken. De vertrouwensband tussen werknemer en
jobcoach is hierin erg belangrijk. We willen graag dat de werknemer de veiligheid voelt om ook
moeilijke zaken ter sprake te brengen en zich kwetsbaar durft op te stellen.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het netwerk van de jobcoaches welke door de jaren heen is
opgebouwd. Hierin zitten tal van werkgevers, contactpersonen van het UWV en gemeenten en
diverse hulpverleningsorganisaties waarmee de samenwerking opgezocht wordt. Om de juiste
kandidaat en werkplek bij elkaar te brengen, zijn dit waardevolle contacten.

Gewoon Anders Doen zoekt in eerste plaats altijd het beste voor de werknemer waarin het belang
van de andere partijen ook worden meegenomen. Door op de hoogte te zijn van de beschikbare
vacatures en kandidaten, kunnen er waardevolle matches gemaakt worden die leiden tot een
duurzame plaatsing. Luisteren naar wat de werknemer wil en waar de werkgever naar op zoek is, zijn
hierin zeer belangrijk om een goede match te maken. Deze overtuiging en altijd de samenwerking
opzoeken, maakt dat we het Gewoon Anders Doen!!!