Klachten

Klachten over Gewoon Anders Doen / Gewoon Anders Doen B.V.

Gewoon Anders Doen probeert goede begeleiding/ondersteuning/coaching te bieden. Toch kan het
zijn dat er iets mis gaat of dat u niet tevreden ben over hoe de dingen gaan. Als dat zo is, bespreek
dat met uw begeleider/coach. Mocht dit gesprek niet tot oplossing van uw onvrede leiden, dan kunt
u een klacht indienen. Hoe en op welke wijze kunt u lezen in het klachtenreglement van Gewoon Anders Doen / Gewoon Anders Doen B.V.

 

Klik hier om het klachtenreglement van Gewoon Anders Doen / Gewoon Anders Doen B.V. te downloaden